Dịch vụ thay thế nóng của Fortinet

Dịch vụ thay thế nóng của Fortinet

Mô tả Dịch vụ thay thế nóng của Fortinet: Khung thời gian hỗ trợ: Giờ hành chính (8×5)Thời gian đáp ứng: tối đa trong 04 giờ làm việc kể từ khi có xác nhận bảo hành của hãng . Các License còn thời hạn sẽ được hỗ trợ chuyển đổi sang thiết bị mới muộn nhất trong...