BẢN TIN

So sánh giải pháp ảo hóa máy chủ Microsoft Và VMware

So sánh giải pháp ảo hóa máy chủ Microsoft Và VMware

So sánh giải pháp ảo hóa máy chủ Microsoft Và VMware. Bản chất hai sản phẩm này có ưu và nhượu riêng nên tôi chỉ nêu các điểm cần chú ý để các bạn đưa ra quyết định chọn đúng. Ảo hóa máy chủ là gì? Đối với các máy tính truyền thống, hệ điều hành và phần mềm được chạy...

Tư vấn mua giải pháp ảo hóa phần mềm VMware bản quyền

Tư vấn mua giải pháp ảo hóa phần mềm VMware bản quyền

GADITI là đối tác ủy quyền VMware tại Việt Nam từ 2021. GADITI có thể tư vấn, hỗ trợ và cung cấp giấy phép bản quyền các giải pháp VMware cho khách hàng doanh nghiệp. Xem thêm: GADITI là đối tác ủy quyền VMware tại Việt Nam VMware là gì? VMware là giải pháp ảo hóa và...

GADITI là đối tác ủy quyền VMware tại Việt Nam

GADITI là đối tác ủy quyền VMware tại Việt Nam

GADITI là đối tác ủy quyền VMware tại Việt Nam từ 2021. GADITI có thể tư vấn, hỗ trợ và cung cấp giấy phép bản quyền các giải pháp VMware cho khách hàng doanh nghiệp. Về VMware VMware là giải pháp ảo hóa và cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán đám mây hàng đầu thế giới...