GADITI là đối tác ủy quyền Kaspersky tại Việt Nam

GADITI là đối tác ủy quyền Kaspersky tại Việt Nam

GADITI là đối tác ủy quyền Kaspersky tại Việt Nam từ 2021. GADITI có thể tư vấn, hỗ trợ và cung cấp giấy phép bản quyền các giải pháp Kaspersky cho khách hàng doanh nghiệp. Về Kaspersky Lab Kaspersky Lab là một hãng sản xuất và phân phối phần mềm bảo mật của Nga. Hãng...