Giám sát các mạng bị chặn bằng Paessler PRTG Enterprise Monitor

Giám sát các mạng bị chặn bằng Paessler PRTG Enterprise Monitor

Giám sát mạng toàn diện chắc chắn không có gì mới. Giám sát mạng của cơ sở hạ tầng quy mô lớn, phức tạp ở mức chất lượng cao nhất cũng là tiêu chuẩn cho các ứng dụng như Paessler PRTG Enterprise Monitor. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn có thể thực hiện tất cả những điều...
Tư vấn giải pháp Splunk bản quyền

Tư vấn giải pháp Splunk bản quyền

Giải pháp Splunk Splunk là một giải pháp giám sát hệ thống IT mạnh mẽ dựa trên phân tích Log. Phần mềm bao gồm các khả năng thu thập, đánh chỉ mục dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu trong thời gian thực và hiển thị các kiểu dữ liệu (dưới dạng đồ thị, báo cáo, biểu đồ,…). Nó...
Tư vấn mua phần mềm giám sát mạng PRTG

Tư vấn mua phần mềm giám sát mạng PRTG

PRTG Network Monitoring là gì? PRTG là gì? PRTG (viết tắt của Paessler Router Traffic Grapher) là phần mềm quản lý, giám sát mạng chuyên nghiệp và linh hoạt. PRTG cung cấp cho người dùng các công cụ giám sát hợp nhất để quản lý mọi đối tượng theo IP. Với các sensor...