Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý khách sạn

Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý khách sạn

Phần mềm quản lý khách sạn Sophia là một phần mềm quản lý thông minh bao gồm đầy đủ các tính năng giúp phục vụ việc quản lý, giảm sát, điều hành mọi hoạt động của khách sạn một cách tốt nhất. Phần mềm được thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám đám mây,...