Bitdefender đã được Gartner Peer Insights™ chọn làm Nền tảng bảo vệ điểm cuối hàng đầu ở EMEA năm 2023

Bitdefender đã được Gartner Peer Insights™ chọn làm Nền tảng bảo vệ điểm cuối hàng đầu ở EMEA năm 2023

Trong Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms (EPP) năm 2023, Bitdefender đã được công nhận là Sự lựa chọn của Khách hàng tại EMEA. Ngoài ra, tổ chức này còn nhận được danh hiệu Đơn vị hoạt động mạnh cho Bắc Mỹ, Doanh nghiệp tầm...