Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ giải quyết các mối quan tâm về quyền riêng tư của Generative AI

Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ giải quyết các mối quan tâm về quyền riêng tư của Generative AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã chứng kiến những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây, cách mạng hóa các ngành công nghiệp khác nhau và cho phép các ứng dụng chưa từng có. Một ví dụ nổi bật là ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ tiên tiến có khả năng tạo ra các phản hồi giống...