Virus máy tính là gì? Nó lây lan như thế nào?

Virus máy tính là gì? Nó lây lan như thế nào?

Virus máy tính là gì? Virus máy tính là một loại mã độc hoặc chương trình được viết để thay đổi cách thức hoạt động của máy tính và được thiết kế để lây lan từ máy tính này sang máy tính khác. Một virus hoạt động bằng cách chèn hoặc đính kèm vào một chương trình hoặc...
Virus máy tính là gì? Cách phần mềm diệt virus làm việc?

Virus máy tính là gì? Cách phần mềm diệt virus làm việc?

Bài viết này giúp bạn hiểu hơn về virus máy tính và cách phần mềm diệt virus hoạt động, giúp bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và từ xây dựng giải phòng tránh tốt hơn cho bản thân. Virus máy tính là gì? Virus máy tính là phần mềm có hại được xác định theo hai đặc điểm: Nó...