GADITI là đối tác ủy quyền Veeam tại Việt Nam

GADITI là đối tác ủy quyền Veeam tại Việt Nam

GADITI là đối tác ủy quyền Veeam tại Việt Nam từ 2021. GADITI có thể tư vấn, hỗ trợ và cung cấp giấy phép bản quyền các giải pháp Veeam cho khách hàng doanh nghiệp. Về Veeam Veeam® là một công ty đa quốc gia, có trụ sở chính tại thành phố Baar, Thụy Sĩ. Veeam được...