VPN, VDI và RDS là gì? Giải pháp nào phù hợp cho bạn?

VPN, VDI và RDS là gì? Giải pháp nào phù hợp cho bạn?

Khi công việc từ xu hướng gia đình phát triển, nhiều doanh nghiệp yêu cầu truy cập từ xa an toàn vào các ứng dụng và dịch vụ của công ty cho nhân viên. Nhưng giải pháp truy cập từ xa nào là tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn? Việc truy cập vào các dịch vụ đám mây tương...