Tấn công man-in-the-middle là gì?

Tấn công man-in-the-middle là gì?

Một man-in-the-middle là cuộc tấn công giữa 3 người. Kẻ tấn công sẽ nghe lén, thay đổi thông tin trò chuyện giữ hai nạn nhân. Man-in-the-middle hoạt động như thế nào? Hãy nói rằng bạn đã nhận được một email có vẻ là từ ngân hàng của bạn, yêu cầu bạn đăng nhập vào tài...