Tư vấn mua Kahoot bản quyền chính hãng

Tư vấn mua Kahoot bản quyền chính hãng

Kahoot! là nền tảng học tập kĩ thuật số sử dụng các trò chơi theo dạng một bên hỏi, một bên trả lời. Ứng dụng này hoạt động trên nền tảng đám mây nên bất kì thiết bị nào có kết nối Internet đều truy cập được dễ dàng. Kahoot có hơn 40 triệu trò chơi đã được tạo ra, một...