Tạo các chương trình đào tạo hấp dẫn với Kahoot!

Tạo các chương trình đào tạo hấp dẫn với Kahoot!

Tăng cường tương tác với Kahoot! 360 – Giải pháp học tập kết hợp linh hoạt Đào tạo trực tiếp do giảng viên hướng dẫn Thu hút và tiếp thêm động lực cho học viên bằng cách tổ chức các buổi đào tạo bằng Kahoot! nhằm khơi dậy các cuộc thảo luận, tăng cường khả năng...