Hướng dẫn liên hệ hỗ trợ Microsoft tại Việt Nam

Hướng dẫn liên hệ hỗ trợ Microsoft tại Việt Nam

Trong quá trình sử dụng, bạn có thể nhận hỗ trợ từ Microsoft khi gặp sự cố. Dưới đây là cách bạn có thể liên lạc đội hỗ trợ. Để liên hệ Microsoft và nhận hỗ trợ, khách hàng và đối tác có thể sử dụng các kênh sau: Nhận hỗ trợ qua kênh chat trực tuyếnNhận hỗ trợ qua...