Google dừng cung cấp dịch vụ G Suite miễn phí

Google dừng cung cấp dịch vụ G Suite miễn phí

Mới đây tại trung tâm hỗ trợ quản trị viên Google Workspace Admin help, Google thông báo rằng họ sẽ dừng dịch vụ G Suite miễn phí trước đó cho các tài khoản đang sử dụng dịch vụ của họ. Thông báo này đồng nghĩa với việc các tài khoản miễn phí trước đó đều phải chuyển...