So sánh OneNote, Google Docs và Evernote

So sánh OneNote, Google Docs và Evernote

Khi nói đến các ứng dụng chỉnh sửa tài liệu tốt nhất cho các nhóm nhỏ, ba tên tuổi lớn xuất hiện – Evernote, OneNote và Google Docs. Mặc dù Word Online, Dropbox Paper được tổ chức tốt, hầu hết mọi người cố gắng để có được một giải pháp tương thích với tất cả các nền...