eM Client 9.1 có gì mới?

eM Client 9.1 có gì mới?

eM Client 9.1 mang đến một sự thay đổi mới trên “Reminders” cả về thiết kế và chức năng, hỗ trợ cho Yahoo IMAP API và những cải tiến tổng thể khi sử dụng thẻ, bí danh và hơn thế nữa. Có gì mới trong eM Client 9.1 Lời nhắc (Reminders) Cửa sổ riêng cho Lời...