Cách truy cập Microsoft Copilot

Cách truy cập Microsoft Copilot

GADITI sẽ hướng dẫn bạn các cách truy cập Microsoft Copilot cho từng ứng dụng cụ thể. Cách mở Microsoft Copilot trên Windows 11 Nếu bạn đang dùng Windows 11, bạn có thể truy cập Copilot bằng phím nóng. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật...