Cookies là gì? An toàn hay nguy hiểm?

Cookies là gì? An toàn hay nguy hiểm?

Cookies là gì? Theo thuật ngữ máy tính Cookies thường được biết đến như là một gói thông tin giữa bạn và các giao thức trên Internet (HTTP, Web,Brower). Khi bạn có điều kiện để lướt internet, các website sẽ gửi cookies đến máy tính của bạn, và được lưu trong thư mục...