Bitdefender giới thiệu GravityZone Security for Mobile, cung cấp Phát hiện Mối đe dọa Di động tiên tiến cho doanh nghiệp

Bitdefender giới thiệu GravityZone Security for Mobile, cung cấp Phát hiện Mối đe dọa Di động tiên tiến cho doanh nghiệp

Bitdefender đã giới thiệu GravityZone Security for Mobile, một giải pháp tiên tiến cung cấp phát hiện mối đe dọa di động (MTD) và bảo mật mạnh mẽ cho các thiết bị Android, iOS và Chromebook, bao gồm cả tiện ích mở rộng Chrome. Phiên bản mới nhất này được thiết kế nhằm...