BarTender 2022 chính thức ra mắt

BarTender 2022 chính thức ra mắt

BarTender 2022 chính thức ra mắt vào cuối tháng 4 vừa qua! Bản phát hành này bao gồm những cách mới để in và tích hợp với dữ liệu doanh nghiệp của bạn — bao gồm API BarTender REST Có gì mới trong BarTender 2022? BarTender® 2022 được xây dựng để cho phép...