Virus máy tính là gì? Nó lây lan như thế nào?

Virus máy tính là gì? Nó lây lan như thế nào?

Virus máy tính là gì? Virus máy tính là một loại mã độc hoặc chương trình được viết để thay đổi cách thức hoạt động của máy tính và được thiết kế để lây lan từ máy tính này sang máy tính khác. Một virus hoạt động bằng cách chèn hoặc đính kèm vào một chương trình hoặc...