Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý khách sạn

Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý khách sạn

Phần mềm quản lý khách sạn Sophia là một phần mềm quản lý thông minh bao gồm đầy đủ các tính năng giúp phục vụ việc quản lý, giảm sát, điều hành mọi hoạt động của khách sạn một cách tốt nhất. Phần mềm được thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám đám mây,...
Hướng dẫn mua Windows 365 bản quyền cho doanh nghiệp

Hướng dẫn mua Windows 365 bản quyền cho doanh nghiệp

Windows 365 bản quyền dựa trên sức mạnh của đám mây và khả năng của thiết bị để cung cấp trải nghiệm Windows 10 hoặc Windows 11 đầy đủ mạnh mẽ, đơn giản và an toàn. Doanh nghiệp có thể sử dụng để trao quyền cho đội ngũ nhân viên của mình, ở bất kể đâu hoặc thiết bị...