Ransomware – 5 quy tắc phòng tránh hiệu quả

Ransomware – 5 quy tắc phòng tránh hiệu quả

Ransomware là loại mã độc mã hoá dữ liệu và đòi tiền chuộc của nạn nhân. Nếu người dùng không trả cho tội phạm mạng một số tiền nhất định, dữ liệu của họ sẽ bị mất vĩnh viễn. Trong trường hợp cụ thể này, WannaCry yêu cầu người dùng trả 300 đô la tiền chuộc bằng...