7 Dịch vụ IT mà doanh nghiệp vừa & nhỏ cần

7 Dịch vụ IT mà doanh nghiệp vừa & nhỏ cần

TOP 7 dịch vụ IT mà startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) cần thuê ngoài để tối ưu hiệu quả và tiết kiệm chi phí, tan tâm tập trung vào kinh doanh. IT Infrastructure Dịch vụ IT Infrastructure hay Infrastructure-as-a-service (IaaS) là dịch vụ IT xây dựng cơ sở hạ...
Dịch vụ IT Helpdesk/IT Support

Dịch vụ IT Helpdesk/IT Support

Đừng để những cản trở CNTT của nhân viên ảnh hưởng đến vận hành của doanh nghiệp. IT Support hay IT Helpdesk là dịch vụ hỗ trợ toàn bộ các vấn đề CNTT của nhân viên trong doanh nghiệp (người dùng cuối) bao gồm: Kiểm tra, cập nhật, quét virus. Hỗ trợ kết nối thiết bị...