GADITI là đối tác ủy quyền Microsoft tại Việt Nam

GADITI là đối tác ủy quyền Microsoft tại Việt Nam

Sản phẩm dịch vụ GADITI có thể cung cấp cho khách hàng những hầu hết các giải pháp và dịch vụ tiêu biểu của Microsoft với chi phí thấp nhất và sự hỗ trợ tốt nhất. Có thể kể đến các sản phẩm như nền tảng điện toán đám mây mở Azure, cổng điện tử SharePoint, bộ công cụ...