Tư vấn mua phần mềm AD360 bản quyền

Tư vấn mua phần mềm AD360 bản quyền

AD360 là gì? AD360 là một giải pháp quản lý truy cập và nhận dạng tích hợp (IAM) để quản lý định danh người dùng trong tổ chức, quản lý quyền truy cập vào tài nguyên, thực thi bảo mật và đảm bảo tuân thủ giúp thực hiện tất cả các tác vụ IAM của mình với giao diện rất...