Active Directory là gì?

Active Directory là gì?

Active Directory là 1 kiến trúc độc quyền trên thị trường của Microsoft. Theo đó nó là 1 kiến trúc không thể nào thiếu trên Windows Server và có thể được hiểu là 1 dịch vụ thư mục. Đặc biệt nó có khả năng quản trị và tập trung hoàn hảo người dùng, những nguồn tài...