Tính năng Active Backup for Business cho máy chủ vật lý

Tính năng Active Backup for Business cho máy chủ vật lý

Backup dữ liệu và dịch vụ của bạn trên các Physical server chạy Windows hoặc Linux. Với khả năng Khôi phục tức thì, bạn có thể khôi phục server của bạn vào VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V® và Synology Virtual Machine Manager (VMM) trong trường hợp gián đoạn đột...